Fundacja Badań i Praktyk Społecznych

   Kontakt

Fundacja Badań i Praktyk Społecznych 31-057 Kraków ul. Kupa 2/4
tel: 12 4292963
e-mail: biuro@fundacjabips.org
KRS:
0000383555
Konto bankowe:
95 1240 4650 1111 0010 5175 0249
 

Fundacja Badań i Praktyk Społecznych została założona w roku 2011 i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000383555 Głównym celem działania Fundacji BiPS jest planowanie, prowadzenie oraz wdrażanie praktyczne wyników stosowanych badań społecznych. Fundacja prowadzi swoje badania i praktyki wdrożeniowe we wszystkich ważnych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, jednakże specjalne znaczenie mają dla nas:

  • badania i praktyki wdrożeniowe dotyczące problemów i działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • badania i praktyki w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
  • badania i praktyki skierowane na wyrównywanie szans i niwelowanie nierówności społecznych,
  • badania rynku pracy oraz praktyki przeciwdziałania bezrobociu i zwiększenia zatrudnienia,
  • badania i praktyki w dziedzinie rozszerzania dostępu do nauki i edukacji oraz podnoszenia ich jakości