Fundacja Badań i Praktyk Społecznych

   Kontakt

Fundacja Badań i Praktyk Społecznych 31-057 Kraków ul. Kupa 2/4
tel: 12 4292963
e-mail: biuro@fundacjabips.org
Klub Srebrnych Krajoznawców
e-mail: ksk@fundacjabips.org
KRS:
0000383555
Konto bankowe:
95 1240 4650 1111 0010 5175 0249
 

Praktyki społeczne skierowane do osób starszych

Działania pro-senioralne podejmowane przez naszą Fundację obejmują obecnie dwa kierunki: działania nakierowane na aktywizację społeczną osób starszych oraz działania przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu seniorów.

W ramach Fundacji powstał w roku 2013 Klub Srebrnych Krajoznawców . Ideą przewodnią Klubu jest aktywizacja społeczna osób starszych poprzez aktywność turystyczno-krajoznawczą. Klub i jego działania to dla nas swego rodzaju eksperyment społeczny, doświadczenia z niego wyniesione chcielibyśmy w przyszłości wykorzystać do zainicjowania sieci takich klubów. Więcej o Klubie Srebrnych Krajoznawców zobacz tutaj:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

W oparciu o nasze doświadczenia w szkoleniu osób niewidomych w obsłudze urządzeń z ekranami dotykowymi podjęliśmy prace zmierzające do opracowania skutecznych metod zainteresowania i praktycznego szkolenia seniorów w obsłudze tych urządzeń. Z analiz społecznych i rynkowych wynika niezbicie, że obserwowane od kilku lat zjawisko masowego przechodzenia od konwencjonalnych komputerów do urządzeń z ekranami dotykowymi jest trwałe. Do obsługi poprzez urządzenia mobilne dostosowują się nie tylko witryny internetowe, ale usługodawcy jak banki, a nawet sprzedaż biletów komunikacji miejskiej. Jesteśmy przekonani, że skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów musi obecnie koncentrować się głównie na kompetencjach w zakresie korzystania i obsługi urządzeń mobilnych.


>