Fundacja Badań i Praktyk Społecznych

   Kontakt

Fundacja Badań i Praktyk Społecznych 31-057 Kraków ul. Kupa 2/4
tel: 12 4292963
e-mail: biuro@fundacjabips.org
Klub Srebrnych Krajoznawców
e-mail: ksk@fundacjabips.org
KRS:
0000383555
Konto bankowe:
95 1240 4650 1111 0010 5175 0249
 

Praktyki społeczne skierowane do osób niewidomych

"Ciągłe wsparcie w zakresie technologii komputerowych dla dzieci i młodzieży z wadą wzroku"

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji PZU z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 24 w ramach Programu „Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży 2012" Celem projektu było wykształcenie grupy specjalistów w zakresie technologii tyfloinformatycznych, którzy przy współpracy z Fundacją BiPS udzielać będą wsparcia dzieciom i młodzieży z poważnymi wadami wzroku.

„Wsparcie w dostępie do mediów elektronicznych dla niewidomych i słabowidzących dzieci i młodzieży”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Fundacji PZU z siedzibą w Warszawie al. Jana Pawła II 24 w ramach Programu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU" – edycja 2013. W wyniku realizacji projektu osiągnięto cel główny, jakim było nabycie przez grupę 30 niewidomych / słabowidzących uczniów wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na obsługę, bez udziału wzroku, nowoczesnych urządzeń z ekranami dotykowymi takich jak Smartfon lub Tablet. Drugim z założonych i zrealizowanych celów było rozszerzenie wiedzy 30 niewidomych/słabowidzących uczniów odnośnie możliwości praktycznego wykorzystania nowoczesnych urządzeń mobilnych w różnych dziedzinach życia osoby niewidomej, jak komunikacja, nauka, wymiana informacji, rozpoznawanie przedmiotów w otoczeniu, pomoc w poruszaniu się w przestrzeni i szereg innych. Cele główne projektu osiągnięto poprzez ponad 600 osobo-godzin zajęć w postaci warsztatów.


>